Elkida AS

HMS

Elkida arbeider systematisk med helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS). På denne måten oppfyller vi kravene nedfelt i internkontrollforskriften om at alle virksomheter som bruker eller eier elektriske anlegg skal gjennomføre internkontroll.

Ved utførelse av HMS arbeidet er det ikke skrutrekkeren, men hodet til våre ansatte som er det viktigste verktøyet. Alle ansatte i Elkida får en grundig opplæring og gjennomgang i bedriftens HMS rutiner Elkida satser på høyt motiverte medarbeidere og prosessen med HMS arbeidet skjer i samarbeid med de ansatte. 

Elkida setter seg mål med HMS arbeidet og kartlegger dette. Vi har et trivelig og sikkert arbeidsmiljø, hvor det er et kontinuerlig fokus på kompetanseheving, utvikling og at alle våre ansatte skal være tilfredse.